سایت شرکت سیتکس
 سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن
    1393/08/02  : تاریخ
آرم
ورود به سیستم
کد کاربر:  
کلمه عبور:  

دانشجویان گرامی با توجه به راه اندازی سرور جدید دانشگاه بخش افزایش اعتبار بانک ملی راه اندازی شده و در دسترس می باشد